2 digitala resurser för språk undervisning

Den här kan du hitta många digitala resurser som hjälper dig i språkundervisningen.

Hur många gånger har du, som språklärare, behövt ett verktyg för att förbereda ditt material?

Många gånger, eller hur?

Som lärare har jag haft samma situation som du. Vi lägger alltid mycket tid på att förbereda material för varje lektion och många gånger är det nödvändigt att använda några verktyg som hjälper till att göra det.

Det är av denna anledning som jag har bestämt mig för att sammanställa de olika digitala resurserna som jag använder i mitt arbete så att du också kan använda dem.

De här är listan så att du kan se dem:

  • Google Lens, en app som du kan rikta din telefon mot en text och den här appen översätter texten direkt framför dina ögon till 36 språk.
  • TinyWow, en webbsida som kan man använda 167 olika applikationer som löser dina filproblem.

Vad tycker du om listan?

Tror du att det saknas en digital resurs som är intressant för andra lärare?

Skriv en kommentar så att andra klasskamrater kan läsa den.